ՀայերենРусскийEnglish

ԱՀ ՎՊԽ որոշումներ

31 հունվարի 2020 թվական  N 16 -Ա
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2020 ԹՎԱՆԱՆԻՆ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

16 մարտի 2020 թվական  N 43 -Ա
ՀՐԱՀԱՆ ԳԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ  ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ  1-ԳՀՀ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻ ԵՎ ԴՐԱ  ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  ԼՐԱՑՄԱՆ 

16 մարտի 2020 թվական  N 43 -Ա
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ  ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 1-ԳՀՀ  ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ

16 մարտի 2020 թվական  N 43 -Ա
ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ  ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 1-ԳՀՀ  ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻ

18 փետրվարի 2020 թվական  N 31 -Ա
ՀՐԱՀԱՆԳ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ

16 մարտի 2020 թվական  N 44 -Ա
ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  2020 ԹՎԱԿԱՆԻՆ  ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ  ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ  ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 2-ԳՀՀ  ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 

16 մարտի 2020 թվական  N 44 -Ա
 
16 մարտի 2020 թվական  N 44 -Ա
 
 
 
03 մարտի 2020 թվական  N 34 -Ա
 
06 մարտի 2020 թվական  N  -Ա
 
06 մարտի 2020 թվական  N  38-Ա
 
06 մարտի 2020 թվական  N  39-Ա
 
06 մարտի 2020 թվական  N 40-Ա
 
06 մարտի 2020 թվական  N 42-Ա
24 մարտի 2020 թվական  N 47-Ա
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ «ՔԱՂԱՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՅԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍԻ Ձև N 1 (ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ) ԱՄՓՈՓ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

24 մարտի 2020 թվական  N 47-Ա
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ «ԳՅՈՒՂԵՐԻ ՀԱՇՎԱՅԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍԻ Ձև N 1 (ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ) ԱՄՓՈՓ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

24 մարտի 2020 թվական  N 47-Ա
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ «ՀՐԱՀԱՆԳՉԱԿԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍԻ Ձև N 2 ԱՄՓՈՓ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ