ՀայերենРусскийEnglish

Աշխատանքի շուկա

Հաշվետվության անվանումըՊարբերակա-նությունըԼրացման հրահանգՁևըԾանոթություն
1-Ա (ամսական)Հաշվետվություն աշխատողների թվաքանակի և աշխատավարձի մասինԱմսականհրահանգձև10.02.17թ. N4Ն
1-Ա (եռամսյակային)Հաշվետվություն աշխատողների թվաքանակի և աշխատավարձի մասինԵռամսյակայինհրահանգձև29.07.16թ. N25

1-Ա (տարեկան)
Հաշվետվություն աշխատողների թվաքանակի և աշխատավարձի մասին
Տարեկան

հրահանգ

ձև

10.02.17թ. N4Ն
1-ԱՊ (տարեկան)Աշխատանքի պայմանների մասին
Տարեկան

հրահանգ

ձև

19.05.06թ. N11
Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում (տարեկան)Աշխատողների մասնագիտական ուսուցման մասին
Տարեկան
 
ձև

19.05.06թ. N12
Ձև թիվ 1-զբաղվածություն (ամսական)
Բնակչության զբաղվածության մասին

Ամսական

հրահանգ

ձև

18.02.08թ.N15