ՀայերենРусскийEnglish

Աշխատանքի շուկա

Հաշվետվության անվանումըՊարբերակա-նությունըԼրացման հրահանգՁևըԾանոթություն
1-Ա (ամսական)Հաշվետվություն աշխատողների թվաքանակի և աշխատավարձի մասինԱմսականհրահանգձև10.02.17թ. N4Ն
1-Ա (եռամսյակային)Հաշվետվություն աշխատողների թվաքանակի և աշխատավարձի մասինԵռամսյակայինհրահանգձև29.10.2021թ. N20-Ն

1-Ա (տարեկան)
Հաշվետվություն աշխատողների թվաքանակի և աշխատավարձի մասին
Տարեկան

հրահանգ

ձև
29.10.2021թ.N19-Ն
1-ԱՊ (տարեկան)Աշխատանքի պայմանների մասին
Տարեկան

հրահանգ

ձև

23.05.2022թ. N7-Ն
Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում (տարեկան)Աշխատողների մասնագիտական ուսուցման մասին
Տարեկան
 
ձև

23.05.2022թ. N8-Ն
Ձև թիվ 1-զբաղվածություն (ամսական)
Բնակչության զբաղվածության մասին

Ամսական

հրահանգ

ձև

18.02.08թ.N15
Ձև 1-ԹԱՇ (եռամսյակային)Թափուր աշխատատեղերի, աշխատողների թվաքանակի և աշխատատեղերի շարժի մասինԵռամսյակայինհրահանգձև29.10.2021թ. N21-Ն

 

Ուշադրություն

Պետական վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի  հղումից. 2003 / 2007 / 2010