ՀայերենРусскийEnglish

Արդյունաբերություն
Հաշվետվության անվանումըՊարբերականությունըԼրացման հրահանգՁևըԾանոթություն
Ձև թիվ 23-Ն (եռամսյակային)Էլեկտրական էներգիայի բաշխումն ու հաշվեկշիռը ըuտ տնտեuության ճյուղերի Եռամսյակայինհրահանգձև30.10.15թ. N101-Ն
Ձև թիվ 24-Էներգետիկա (տարեկան)Էլեկտրահաշվեկշիռ, էներգետիկ uարքավորումների կազմը և  հաշվետվություն էլեկտրակայանների (էլեկտրագեներատորային տեղակայանքների) աշխատանքի մաuին Տարեկան հրահանգ ձև19.11.07թ. N24
Ձև թիվ 1-գազ (տարեկան)Ամփոփ հաշվետվություն բնական և հեղուկ գազի oգտագործման  մաuին Տարեկան հրահանգ ձև24.09.07թ. N16
 Ձև թիվ 1-արտ (ամսական) Հաշվետվություն արդյունաբերական կազմակերպության արտադրանքի մասին Ամսեկան հրահանգ ձև30.07.15թ. N88-Ն
Ձև թիվ 1-Էներգետիկա 
(
տարեկան)
էներգակիրների արտադրության, սպառման և պահուստների մասինՏարեկանհրահանգձև22.03.2020 N5-Ն


 

 

Ուշադրություն

Պետական վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի  հղումից. 2003 / 2007 / 2010