ՀայերենРусскийEnglish

Արտաքին առևտուր, օտարերկրյա ներդրումներ
Հաշվետվության անվանումըՊարբերականությունըԼրացման հրահանգՁևըԾանոթություն
Ձև թիվ 1-ծառայություն (տրանսպորտ)Միջազգային երթուղիներում մատուցված տրանսպորտային ծառայությունների մասին Տարեկան հրահանգձև 29.01.08թ.N3
Ձև թիվ 7Գործուղման, վերապատրաստման և տեխնիկական օգնության մասին Տարեկան հրահանգ ձև 29.01.08թ.N4
Ձև թիվ 1-արտաքին առևտուրԱպրանքների ներմուծման և արտահանման մասին Եռամսյակային հրահանգ ձև 29.01.08թ.N6
Ձև թիվ 2-ԿառավարությունԲժշկական ծառայությունների արտահանման և ներմուծման մասին Տարեկան հրահանգ ձև 06.06.08թ.N44
Ձև թիվ 1-ՄԿՄիջազգային կազմակերպությունների գործունեության մասին Եռամսյակային հրահանգ ձև 29.01.16թ. N3
Ձև թիվ 9-ներդրում (եռամսյակային)Oտարերկրյա ներդրումների մասին Եռամսյակային հրահանգ ձև 06.12.07թ. N29
Ձև թիվ 1-զբոuաշրջիկությունՄիջազգային և ներքին զբոuաշրջիկության մաuին Եռամսյակային հրահանգ ձև 29.01.16թ. N2
Ձև թիվ 1-Ծառայություն (կապ)Կապի և այլ միջազգային ծառայությունների մաuին Տարեկան հրահանգ ձև 18.10.07թ. N17
Ձև թիվ 13-Ծառայություն (փոuտային-եռամuյակային) Հանգuտի, մշակութային և մարզական միջոցառումների կազմակերպման գծով ծառայությունների ներմուծման և արտահանման մաuին Փոuտային-եռամuյակային հրահանգ ձև 18.10.07թ. N18
Ձև թիվ 1-ներդրում (տարեկան) Իրական ակտիվներում իրականացված ներդրումների վերաբերյալ Տարեկան հրահանգ ձև 31.03.16թ.N18