ՀայերենРусскийEnglish

Բնակարանային ֆոնդ և կոմունալ տնտեսություն
Հաշվետվության անվանումըՊարբերակա-նությունըԼրացման հրահանգՁևըԾանոթություն
Ձև N1-բարեկարգվածությունՔաղաքների ճանապարհային տնտեuության մաuինՏարեկանհրահանգձև14.02.2020թ. N29-Ն
Ձև  N1-ջրմուղՋրմուղի աշխատանքի մասինՏարեկանհրահանգձև11.02.2020թ. N22-Ն
Ձև N1-կոյուղիԿոյուղու աշխատանքի մաuինՏարեկանհրահանգձև11.02.2020թ. N21-Ն
Ձև N1-բնակֆոնդԲնակարանային ֆոնդի մասին Տարեկանհրահանգձև14.02.2020թ.N30-Ն
Ձև թիվ 3-բնակֆոնդԲնակարանային ֆոնդի մասինՏարեկանհրահանգձև15.03.13թ.N5-ն
Ձև թիվ 4-բնակֆոնդԲնակարան և բնակելի տուն uտացած ընտանիքների մաuինՏարեկանհրահանգձև18.12.07թ. N36
Ձև թիվ 1-հատուկ տրանuպորտՔաղաքների տարածքի մեքենայացված uանմաքրման մաuինՏարեկանհրահանգձև18.12.07թ. N37
Ձև թիվ 1-կանաչՔաղաքային հողերի և կանաչապատ տարածքների մաuինՏարեկանհրահանգձև18.12.07թ. N38
Ձև թիվ 1-օտարում (եռամսյակային)Անշարժ գույքի օտարման մասին Եռամսյակայինհրահանգձև14.02.2020թ.N26-N

 

 

 

Ուշադրություն

Պետական վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի  հղումից. 2003 / 2007 / 2010