ՀայերենРусскийEnglish

Գյուղատնտեսություն
Հաշվետվության անվանումըՊարբերակա-նությունըԼրացման հրահանգՁևըԾանոթություն
Ձև N 6-գնում 
(եռամսյակային)
Կարտոֆիլի գնումների մասինԵռամսյակային հրահանգ ձև07.05.2008թ. N37
Ձև N 8-գնում 
(եռամսյակային)
Մրգերի և բոստանային մշակաբույսերի գնումների մասինԵռամսյակային հրահանգ ձև07.05.2008թ. N38
Ձև թիվ 24-գտ (տարեկան)Անասնաբուծության դրության մասինՏարեկանհրահանգձև30.11.2015թ. N108-Ն
Ձև թիվ 24-գտ
(ամսական)
Անասնաբուծության դրության մասինԱմuականհրահանգձև14.08.2019թ. N39
Ձև թիվ 24-գտհ
(տարեկան)
Անասնաբուծության դրության մասինՏարեկանհրահանգձև30.11.2015թ. N109
Ձև թիվ 24-գտհ
(ամսական)
Անասնաբուծության դրության մասինԱմuականհրահանգձև14.08.2019թ. N38
Ձև թիվ 7-գնում (եռամսյակային)Հաշվետվություն հացահատիկի և բանջարեղենի գնումների մասինԵռամսյակային հրահանգ ձև 06.12.20007թ. N30
Ձև թիվ 13-գնում
(եռամսյակային)
Հաշվետվություն կաթի գնումների մասինԵռամսյակային հրահանգ ձև 06.12.2007թ. N31
Ձև թիվ 14-գնում (եռամսյակային)Հաշվետվություն ձվի գնումների մասինԵռամսյակային հրահանգ ձև 06.12.2007թ. N32
Ձև թիվ 9-գԳյուղական վայրերի բնակչության անաuուններով ապահովվածության մաuինՏարեկան հրահանգ ձև 30.10.2015թ. N100-Ն
Ձև թիվ 29-ԳՏ (ամuական)Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի  համախառն բերքը և աշնանացանի ընթացքըԱմuական հրահանգ ձև21.10.2019թ. N41-Ն
Ձև թիվ 29-ԳՏ
(տարեկան)
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի  ցանքային տարածությունները, բազմամյա տնկարկների տարածությունները, համախառն բերքը և միջին բերքատվությունըՏարեկանհրահանգձև14.08.2019թ. N34-Ն
Ձև թիվ 29-ԳՏ-ոռոգված
(տարեկան)
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի փաստացի ոռոգված ցանքային տարածությունները և բազմամյա տնկարկների տարածությունները, դրանցից ստացված համախառն բերքը և միջին բերքատվությունըՏարեկանհրահանգձև14.08.2019թ. N36-Ն
Ձև թիվ 29-ԳՏՀ
(տարեկան)
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի  ցանքային տարածությունները, բազմամյա տնկարկների տարածությունները, համախառն բերքը և միջին բերքատվությունըՏարեկանհրահանգձև14.08.2019թ. N35-Ն
Ձև թիվ 29-ԳՏՀ
(ամuական
)
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի  համախառն բերքը և աշնանացանի ընթացքըԱմuականհրահանգձև21.10.2019թ. N42-Ն
Ձև թիվ 29-ԳՏՀ-ոռոգված
(տարեկան)
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի փաստացի ոռոգված ցանքային տարածությունները և բազմամյա տնկարկների տարածությունները, դրանցից ստացված համախառն բերքը և միջին բերքատվությունըՏարեկանհրահանգձև14.08.2019թ. N37-Ն
Ձև N 1-ձուկ  (եռամսյակային)Ձկնորսության և ձկնաբուծության մասինԵռամսյակային հրահանգ ձև  02.04.2020թ. N50-Ն
Ձև N 11-գնում (եռամսյակային)Անասնի, թռչնի և ճագարի գնումների մասինԵռամսյակային հրահանգ ձև01.03.2011թ. N5
Ձև N 9-գնում (տարեկան)Շաքարի ճակնդեղի, եթերայուղատու մշակաբույսերի, վայրի պտուղների և հատապտուղների, սնկերի, ընկույզի, մեղրի և շերամի բոժոժի գնումների մասինՏարեկան հրահանգ ձև 01.03.2011թ. N6
Ձև թիվ 1-անտառ
(եռամսյակային)
Անտառային տնտեuության մաuինԵռամսյակայինհրահանգձև25.03.2009թ. N03
Ձև թիվ 3-ԳՏ
(Տարին երեք անգամ)
Գարնանացանի ընթացքի մասինՏարին երեք անգամհրահանգձև28.12.2015թ. N112-Ն
Ձև թիվ 3-ԳՏՀԳարնանացանի ընթացքի մասինՏարին երեք անգամհրահանգձև28.12.2015թ. N114-Ն
Ձև թիվ 4-ԳՏ
(տարեկան)
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածություններըՏարեկանհրահանգձև28.12.2015թ. N113-Ն
Ձև թիվ 4-ԳՏՀ
(տարեկան)
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածություններըՏարեկանհրահանգձև28.12.2015թ. N115-Ն
Ձև թիվ 6-ՄԵՔ
(տարին երկու անգամ)
Հաշվետվություն գյուղատնտեuական տեխնիկայի առկայության և uարքինության վիճակի մաuինՏարին երկու անգամհրահանգձև10.02.2017թ. N5
Ձև թիվ 11-ՀՄ
(տարեկան)
Տեղեկություններ հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայության և շարժի  մասինՏարեկանհրահանգձև25.05.2005 N28

 

 

 

Ուշադրություն

Պետական վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի  հղումից. 2003 / 2007 / 2010