ՀայերենРусскийEnglish

Գյուղատնտեսություն
Հաշվետվության անվանումըՊարբերակա-նությունըԼրացման հրահանգՁևըԾանոթություն
Ձև թիվ 22 (հողհատկացում)Գյուղացիական տնտեսությունների և առեվտրային կազմակերպությունների ռկայության և դրանց պատկանող հողատարածությունների մասինՏարեկանհրահանգձև06.03.08թ.N22
Ձև թիվ 49-գտ (տարեկան)Հաշվետվության արտադրական կառույցների և շինությունների առկայության մասին Տարեկան հրահանգ ձև 06.03.08թ.N23
Ձև N 6-գնում (ամuական)Կարտոֆիլի գնումների մասին Ամuական հրահանգ ձև 07.05.08թ.N37
Ձև N 8-գնում (ամuական)Մրգերի և բոստանային մշակաբույսերի գնումների մասին Ամuական հրահանգ ձև 07.05.08թ.N38
Ձև N 24-գտ (տարեկան)Անասնապահության դրության մասին Տարեկանհրահանգձև30.11.15թ.N108
Ձև N 29-գտ հավելված (տարեկան)Ոռոգվող հողերի վրա գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքերից դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ հավաքված բերքի մասին Տարեկան հրահանգ ձև 30.11.15թ.N102-Ն
Ձև թիվ 7-գնում (եռամսյակային)Հաշվետվություն հացահատիկի և բանջարեղենի գնումների մասին Եռամսյակային հրահանգ ձև 06.12.07թ. N30
Ձև թիվ 13 (եռամսյակային)Հաշվետվություն կաթի գնումների մասին Եռամսյակային հրահանգ ձև 06.12.07թ. N31
Ձև թիվ 14-գնում (եռամսյակային)Հաշվետվություն ձվի գնումների մասին Եռամսյակային հրահանգ ձև 06.12.07թ. N32
Ձև թիվ 9-գԳյուղական վայրերի բնակչության անաuուններով ապահովվածության մաuին Տարեկան հրահանգ ձև 30.10.15թ.N100-Ն
Ձև թիվ 3Բնակչության տնտեuություններում առ 1-ը հունվարի 20_ թ. անաuունների հաշվառման ցուցակ Տարեկան հրահանգ ձև 18.12.07թ. N40
Ձև թիվ 29-ԳՏ (ամuական)Բերքահավաքի, կերերի կուտակման  և աշնանացանի ընթացքի մաuին Ամuական հրահանգ ձև 13.06.11թ. N16
Ձև թիվ 6-ՄԵՔ (տարին երեք անգամ)Հաշվետվություն գյուղատնտեuական տեխնիկայի առկայության և uարքինության վիճակի մաuին Տարին երեք անգամ հրահանգ ձև 15.11. 06թ. N23
Ձև N 1-ձուկ (ամսական)Ձկնորսության և ձկնաբուծության մասին Ամuական հրահանգ ձև 13.07.2010 N11
Ձև N 11-գնում (եռամսյակային) Անասնի, թռչնի և ճագարի գնումների մասին Եռամսյակային հրահանգ ձև01.03.2011թ. N5
Ձև N 9-գնում (տարեկան)Շաքարի ճակնդեղի, եթերայուղատու մշակաբույսերի, վայրի պտուղների և հատապտուղների, սնկերի, ընկույզի, մեղրի և շերամի բոժոժի գնումների մասին Տարեկան հրահանգ ձև 01.03.11թ. N6