ՀայերենРусскийEnglish

Գներ և սակագներ
Հաշվետվության անվանումը Պարբերակա-նությունը Լրացման հրահանգ Ձևը Ծանոթություն

Ձև N1-ԳԻՆ (արտադրանք) (ամսական)

Արդյունաբերության ոլորտի կազմակերպությունների արտադրանքի գների հաշվառման մասին Ամսական հրահանգ ձև 01.04.10թ. N8