ՀայերենРусскийEnglish

Ժողովրդագրություն
Հաշվետվության անվանումը Պարբերակա-նությունը Լրացման հրահանգ Ձևը Ծանոթություն
Ձև թիվ 9-Ս Գյուղական բնակչության սեռա-տարիքային կազմի մասին Տարեկան հրահանգ ձև 29.01.08թ N7