ՀայերենРусскийEnglish

Իրավական ոլորտ
Հաշվետվության անվանումը Պարբերականությունը Լրացման հրահանգ Ձևը Ծանոթություն
Ձև թիվ 1-դահկ (եռամսյակային) Դատական ակտերի  հարկադիր կատարման մասին Եռամսյակային
հրահանգ ձև 09.04.07թ.N3
Ձև թիվ 1-նոտար (եռամսյակային) Պետական նոտարական գրասենյակի գործունեության մասին Եռամսյակային
հրահանգ ձև 09.04.07թ.N4
Ձև թիվ 1-հետաքննություն (եռամսյակային)  Հարկային պետական ծառայությունում հետաքննությամբ ընթացք տրված նյութերի մասին  Եռամսյակային  հրահանգ  ձև  30.10.15թ.N97-Ն
Ձև թիվ 1-վի (տարեկան) Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումների, վարչական պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակի և նշանակված տուգանքների չափերի մասին  Տարեկան  հրահանգ  ձև 01.03.04թ. N13
Ձև թիվ 1-հանց (եռամսյակային) Հանցագործությունների մասին Եռամսյակային հրահանգ ձև 30.04.13թ. N12-ն
Ձև թիվ 1-ստանդարտ (եռամսյակային)
Ստանդարտացման, սերտիֆիկացման, հավատարմագրման և պետական վերահսկողության մասին  Եռամսյակային  հրահանգ  ձև  09.04.07թ.N5