ՀայերենРусскийEnglish

Իրավական ոլորտ
Հաշվետվության անվանումըՊարբերականությունըԼրացման հրահանգՁևըԾանոթություն
Ձև թիվ 1-դահկ (եռամսյակային)Դատական ակտերի  հարկադիր կատարման մասինԵռամսյակային
հրահանգձև12.02.2021թ.N2-Ն
Ձև թիվ 1-նոտար (եռամսյակային)Նոտարական գործունեության մասինԵռամսյակային
հրահանգձև12.02.2021թ.N6-Ն
Ձև թիվ 1-հետաքննություն (եռամսյակային) Հարկային պետական ծառայությունում հետաքննությամբ ընթացք տրված նյութերի մասին Եռամսյակային հրահանգ ձև 12.02.2021թ.N4-Ն
Ձև թիվ 1-վի (տարեկան)Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումների, վարչական պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակի և նշանակված տուգանքների չափերի մասին Տարեկան հրահանգ ձև14.02.2020թ. N27-Ն
Ձև թիվ 1-հանց (եռամսյակային)Հանցագործությունների մասինԵռամսյակայինհրահանգձև12.02.2021թ. N3-Ն
Ձև թիվ 1-ստանդարտ (եռամսյակային)
Ստանդարտացման, համապատասխանության գնահատման և հավատարմագրման մասին Եռամսյակային հրահանգ ձև 12.02.2021թ.N7-Ն

 

 

 

Ուշադրություն

Պետական վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի  հղումից. 2003 / 2007 / 2010