ՀայերենРусскийEnglish

Կապ
Հաշվետվության անվանումը Պարբերականությունը Լրացման հրահանգ Ձևը Ծանոթություն
Ձև N31-Կապ (տարեկան) Հեռագրական կապի մասին Տարեկան հրահանգ
ձև
30.09.11թ. N23-Ն
Ձև թիվ 41-Կապ (տարեկան) Միջքաղաքային և միջազգային հեռախոսային կապի տեխնիկական միջոցների մասին Տարեկան հրահանգ
ձև
18.03.10թ. N6
Ձև թիվ 42-Կապ (տարեկան) Հեռախոսային կապի միջոցների և աշխատանքի որակի մասին Տարեկան հրահանգ ձև 10.08.12թ. N18-Ն
Ձև թիվ 51-Կապ (տարեկան) Հեռուստատեսության. ռադիոհեռարձակման և ռադիոկապի տեխնիկական միջոցների մասին Տարեկան հրահանգ ձև 22.12.09թ. N20
Ձև թիվ 57-Կապ (տարեկան) Լարային ռադիոհեռարձակման մասին Տարեկան հրահանգ ձև 22.06.06թ. N18
Ձև N11-կապ (եռամսյակային) Հեռագրական կապի և հեռախոսային ցանցի ծառայությունների մասին Եռամսյակային հրահանգ ձև 10.08.12թ. N14-Ն
Ձև N13-կապ (եռամսյակային) Հեռուստառադիոծրագրերի կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության գործունեությունից ստացված եկամուտների մասին Եռամսյակային հրահանգ ձև 10.08.12թ. N16-Ն
Ձև N13-կապ (ամսական) Հեռուստառադիոծրագրերի կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության գործունեությունից ստացված եկամուտների մասին Ամսական հրահանգ ձև 15.01.15թ. N1-Ն