ՀայերենРусскийEnglish

Կրթություն, գիտություն
Հաշվետվության անվանումըՊարբերականությունըԼրացման հրահանգՁևըԾանոթություն
Ձև թիվ 85-գմ (տարեկան)Նախադպրոցական հիմնարկների մասինՏարեկանհրահանգձև06.03.08թ.N21
Ձև թիվ 1-գմ (տարեկան)Մագիստրատուրայիասպիրանտուրայի, դոկտորանտուրայի աշխատանքների Տարեկանհրահանգձև25.03.08թ.N25
Ձև թիվ 2-գմ Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատությունների մասինՏարեկանհրահանգձև25.03.08թ.N26
Ձև N 1-գիտություն (տարեկան)Գիտատեխնիկական աշխատանքների կատարման մաuինՏարեկանհրահանգձև23.01.2020թ.N9-Ն
Ձև  N 1-եգադԵրաժշտական, գեղարվեuտի, արվեuտի դպրոցների, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների մաuինՏարեկանհրահանգձև23.01.202թ.N10-Ն
Ձև N 3-գմ (տարեկան)Բարձրագույն մաuնագիտական ուuումնական հաuտատությունների Տարեկան հրահանգ ձև 07.05.08թ.N41
Ձև N 76-Ա
(տարեկան)
Ամփոփ հաշվետվություն հանրակրթական դպրոցների մասինՏարեկանհրահանգձև  

 

 

 

Ուշադրություն

Պետական վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի  հղումից. 2003 / 2007 / 2010