ՀայերենРусскийEnglish

Մշակույթ, սպորտ
Հաշվետվության անվանումըՊարբերակա-նությունըԼրացման հրահանգՁևըԾանոթություն
Ձև թիվ 1-ՊԱ (տարեկան)Պետական արխիվի գործունեության մասինՏարեկանհրահանգձև06.03.08թ.N20
Ձև թիվ 1-համերգ (տարեկան)Համերգային կազմակերպությունների գործունեության մասինՏարեկանհրահանգձև23.01.2020թ.N13-Ն
Ձև N 1-սպորտՖիզկուլտուրայի և սպորտային աշխատանքների մասինՏարեկանհրահանգձև11.02.2020թ.N20-Ն
Ձև N1-հրատարակչություն (տարեկան)Գրքերի, բրոշյուրների հրատարակչության մաuինՏարեկանհրահանգձև23.01.2020թ.N14-Ն
Ձև N 1-մամուլ (տարեկան)Թերթերի և այլ պարբերականների հրատարակման մաuինՏարեկանհրահանգձև23.01.2020թ.N15-Ն
Ձև N 6-գմԳրադարանների գործունեության մասինՏարեկան հրահանգ ձև 11.02.2020թ.N24-Ն
Ձև թիվ 1-թատրոն Հաշվետվություն թատրոնների գործունեության մաuինՏարեկան հրահանգ ձև 23.01.2020թ. N12-Ն
Ձև թիվ 1-թանգարանՀաշվետվություն թանգարանների գործունեության մաuինՏարեկանհրահանգձև23.01.2020թ. N11-Ն

 

 

Ուշադրություն

Պետական վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի  հղումից. 2003 / 2007 / 2010