ՀայերենРусскийEnglish

Մշակույթ, սպորտ
Հաշվետվության անվանումը Պարբերակա-նությունը Լրացման հրահանգ Ձևը Ծանոթություն
Ձև թիվ 1-ՊԱ (տարեկան) Պետական արխիվի գործունեության մասին Տարեկան հրահանգ ձև 06.03.08թ.N20
Ձև թիվ 1-համերգ (տարեկան) Համերգային կազմակերպությունների գործունեության մասին Տարեկան հրահանգ ձև 25.03.08թ.N31
Ձև N 1-սպորտ Ֆիզկուլտուրայի և սպորտային աշխատանքների մասին Տարեկան հրահանգ ձև 15.04.08թ.N36
Ձև N1-հրատարակչություն (տարեկան) Գրքերի, բրոշյուրների հրատարակչության մաuին Տարեկան հրահանգ ձև 07.05.08թ.N39
Ձև N 1-մամուլ (տարեկան) Թերթերի և այլ պարբերականների հրատարակման մաuին Տարեկան հրահանգ ձև 07.05.08թ.N40
Ձև N 6-գմ Գրադարանների գործունեության մասին Տարեկան  հրահանգ  ձև  17.07.08թ.N50
Ձև թիվ 1-թատրոն  Հաշվետվություն թատրոնների գործունեության մաuին Տարեկան  հրահանգ  ձև  30.05.07թ. N7
Ձև թիվ 1-թանգարան Հաշվետվություն թանգարանների գործունեության մաuին Տարեկան հրահանգ ձև 30.05.07թ. N8