ՀայերենРусскийEnglish

Առևտուր, այլ ծառայություններ
Հաշվետվության անվանումը Պարբերականությունը Լրացման հրահանգ Ձևը Ծանոթություն
Ձև թիվ 3-առևտուր (տարեկան) Մանրածախ առևտրի ապրանքաշրջանառության կառուցվածքի մասին Տարեկան հրահանգ ձև 26.05.09թ.N12
Ձև թիվ 1-ծառայություն (ամսական) Ծառայությունների ծավալի մասին Ամսական հրահանգ ձև 23.12.14թ.N12Ն
Ձև թիվ 1-առևտուր (ամսական) Առևտրի շրջանառության մասին Ամսական հրահանգ ձև 28.12.2015թ.N116Ն
Ձև թիվ 1-առևտուր (եռամսյակային) Առևտրի շրջանառության մասին Եռամսյակային հրահանգ  ձև 28.12.2015թ.N117Ն
Ձև N 1-տտ (եռամսյակային) Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվական ծառայությունների մասին
Եռամսյակային
հրահանգ  ձև  01.03.2011թ.N4
Ձև թիվ 1-ծառայություններ (եռամսյակային) Ծառայությունների ծավալի մասին Եռամսյակային հրահանգ  ձև  30.07.2015թ.N89