ՀայերենРусскийEnglish

Շինարարություն
Հաշվետվության անվանումըՊարբերակա-նությունըԼրացման հրահանգՁևըԾանոթություն
Ձև ԲՄՇ  (եռամսյակային)Բնակչության միջոցների հաշվին կառուցվող բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի գործարկման մասինԵռամսյակայինհրահանգձև30.05.17թ.N11-Ն
Ձև թիվ 2-ԿՇ (տարեկան)Օբյեկտների հիմանական միջոցների գործարկման և շինարարության իրականացման մասինՏարեկանհրահանգձև28.04.2021թ.N14
Ձև թիվ 1-ԿՇ (ամuական)Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների մասինԱմuականհրահանգձև31.05.16թ.N20-Ն
Ձև թիվ 2-ԿՇ (ամuական)Հաշվետվություն oբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկման և կապիտալ ներդրումների իրականացման մաuինԱմuականհրահանգձև31.05.16թ.N21-Ն
Ձև թիվ 1-ԿՇ (տարեկան)Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների մասինՏարեկանհրահանգձև31.05.16թ.N20-Ն

 

 

Ուշադրություն

Պետական վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի  հղումից. 2003 / 2007 / 2010