ՀայերենРусскийEnglish

Տրանսպորտ
Հաշվետվության անվանումըՊարբերակա-նությունըԼրացման հրահանգՁևըԾանոթություն
Ձև թիվ 1-ՊԱ (տարեկան)Պետական արխիվի գործունեության մասինՏարեկան հրահանգ ձև 06.03.2008թ.N20
Ձև թիվ 1- սակագին (ավտո) (ամսական)

Ավտոմոբիլային տրանսպորտով բեռների փոխադրման սակագների մասին

Ամսական հրահանգ ձև10.01.2020թ.N6-Ն
Ձև թիվ 1- ավտո (ամսական)Ավտոմոբիլային տրանսպորտի արտադրանքի և 
շարժակազմի մասին
Ամսականհրահանգձև23.12.2014թ.N14-Ն
Ձև թիվ 1-ավտո (եռամսյակային)Ավտոմոբիլային տրանսպորտի արտադրանքի և
շարժակազմի մասին
Եռամսյակային հրահանգ ձև 25.12.08թ.N68
Ձև թիվ 3-ավտո (տարեկան)Ավտոմոբիլային տրանսպորտի գործունեության մասինՏարեկան հրահանգ ձև 18.02.08թ.N10
Ձև թիվ 1-ճան (տարեկան)Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների և դրանց կառույցների մասինՏարեկան  հրահանգ ձև 02.04.2020թ. N52-Ն
Ձև թիվ 35-պատահար 
(եռամսյակային)
Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների մասինԵռամսյակային հրահանգ ձև 02.04.2020թ. N54-Ն
Ձև N 1-ավիա (եռամսյակային)Ընդհանուր օգտագործման օդային տրանսպորտի աշխատանքի մասինԵռամսյակային հրահանգ ձև 06.09.10թ.N14
Ձև N 65-ավիա (տարեկան)Ընդհանուր օգտագործման օդային տրանսպորտի ղարաբաղյան շարժակազմի արտադրանքի մասին Տարեկան հրահանգ ձև 10.08.12թ.N12-Ն
Ձև թիվ 1-փոստ (ամսական)Փոստային և սուրհանդակային գործունեության մասինԱմսական հրահանգ ձև 23.12.14թ.N15Ն
Ձև N1 փոստ (եռամսյակային)Փոստային, սուրհանդակային գործունեության մասին Եռամսյակային հրահանգ ձև 02.04.2020թ.N51-Ն
Ձև թին 1-տրանսպորտ
(տարեկան)
Ավտոմոբիլային տրանսպորտի աշխատանքի և ոչ  ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարության մասինՏարեկանհրահանգձև 29.01.2008 N8

 

 

 

 

Ուշադրություն

Պետական վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի  հղումից. 2003 / 2007 / 2010