ՀայերենРусскийEnglish

Տրանսպորտ
Հաշվետվության անվանումը Պարբերակա-նությունը Լրացման հրահանգ Ձևը Ծանոթություն
Ձև թիվ 1-ՊԱ (տարեկան) Պետական արխիվի գործունեության մասին Տարեկան  հրահանգ  ձև  29.01.08թ.N8
Ձև թիվ 1- ավտո (ամսական) Ավտոմոբիլային տրանսպորտի արտադրանքի և շարժակազմի մասին Ամսական  հրահանգ  ձև  23.12.14թ.N14Ն
Ձև թիվ 1-ավտո (եռամսյակային) Ավտոմոբիլային տրանսպորտի արտադրանքի և շարժակազմի մասին Եռամսյակային  հրահանգ  ձև  25.12.08թ.N68
Ձև թիվ 3-ավտո (տարեկան) Ավտոմոբիլային տրանսպորտի գործունեության մասին Տարեկան  հրահանգ  ձև  18.02.08թ.N10
Ձև թիվ 1-ճան (տարեկան) Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների և դրանց կառույցների մասին Տարեկան
 հրահանգ  ձև  22.12.09թ. N19
Ձև թիվ 35-պատահար (ամսական) Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների մասին Ամսական
 հրահանգ  ձև  07.06.05թ. N32
Ձև N 1-ավիա (եռամսյակային) Ընդհանուր օգտագործման օդային տրանսպորտի աշխատանքի մասին Եռամսյակային  հրահանգ  ձև  06.09.10թ.N14
Ձև N 65-ավիա (տարեկան) Ընդհանուր օգտագործման օդային տրանսպորտի ղարաբաղյան շարժակազմի արտադրանքի մասին  Տարեկան  հրահանգ  ձև  10.08.12թ.N12-Ն
 Ձև N 11-ՔԱ (եռամսյակային) ՈՒղևորների, փոստի, բեռների, ուղեբեռների ըստ նշանակված օդանավակայաններ առաքման և ժամանման մասին Եռամսյակային
 հրահանգ  ձև  19.04.11թ.N10
 Ձև N 12-ՔԱ (եռամսյակային) Կանոնավոր չվերթների և դրանց գծով կատարված աշխատանքների մասին Եռամսյակային  հրահանգ  ձև  19.04.11թ.N11
 Ձև N 34-ՔԱ (տարեկան) Ինքնաթիռների, ուղղաթիռների օրացուցային ժամանակի մասին Տարեկան  հրահանգ  ձև  19.04.11թ.N12
Ձև թիվ 1-փոստ (ամսական) Փոստային և սուրհանդակային գործունեության մասին Ամսական  հրահանգ  ձև  23.12.14թ.N15Ն
Ձև N1 փոստ (եռամսյակային) Փոստային, սուրհանդակային գործունեության մասին  Եռամսյակային  հրահանգ  ձև  30.09.11թ.N24-Ն