ՀայերենРусскийEnglish

Ֆինանսական գործունեություն
Հաշվետվության անվանումըՊարբերակա-նությունըԼրացման հրահանգՁևըԾանոթություն
Ձև թիվ 6-Ֆ (տարեկան)Կազմակերպության դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի, բանկային վարկերի և փոխառությունների վերաբերյալՏարեկանհրահանգձև27.03.12թ.N5-Ն
Ձև թիվ 1-ՏԳ (եռամսյակային)Կազմակերպության տնտեսական գործունեության հիմնական ցուցանիշների վերաբերյալԵռամսյակայինհրահանգձև19.03.15թ.N49-Ն
Ձև թիվ 1-ՏԳ
(տարեկան)
Կազմակերպության տնտեuական գործունեության հիմնական ցուցանիշների վերաբերյալՏարեկանհրահանգձև19.03.15թ.N50-Ն
Ձև թիվ 11-ՀՄ (տարեկան)Տեղեկություններ հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայության և շարժի մասինՏարեկանհրահանգձև25.05.05թ. N28
Ձև թիվ 1-Ֆ (տարեկան)Հաշվետվություն կազմակերպության գործունեության հիմնական ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալՏարեկանհրահանգձև21.11.05թ. N46
Ձև թիվ 2-Ֆ (տարեկան)Հաշվետվություն կազմակերպությունների միջոցների կազմի և դրանց գոյացման աղբյուրների վերաբերյալՏարեկանհրահանգձև21.11.05թ. N47
Ձև թիվ 1-ԱՊՊԱ (եռամսյակային)Ապահովագրական ընկերությունների (գործակալների) ամփոփ ցուցանիշների վերաբերյալԵռամսյակայինհրահանգձև30.12.2016թ.N32-Ն
Ձև թիվ 1-ԱՊՊԱ (տարեկան)Ապահովագրական ընկերությունների (գործակալների) ամփոփ ցուցանիշների վերաբերյալՏարեկանհրահանգձև10.02.2017թ. N2-Ն
Ձև թիվ 1-ԲԳ (ամսական)Վարկերի և ավանդների վերաբերյալ տվյալներԱմսականհրահանգձև30.12.2016թ. N35-Ն
Ձև թիվ 1-ԲԳ (եռամսյակային)Բանկային գործունեության վերաբերյալ Եռամսյակայինհրահանգձև30.12.2016թ. N33-Ն
Ձև 5 
(եռամսյակային)
Բանկի եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ Եռամսյակայինհրահանգձև27.02.2018թ. N3-Ն