ՀայերենРусскийEnglish

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

 

Ամսական տվյալներ (Փետրվար 2018)  
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, %         116.5
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը,մլն դրամ11544.2
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ1526.1
Շինարարության ծավալը, մլն. դրամ3601.4
Սպառողական գների ինդեքսը, %102.6
   
2017թ. հունվար-դեկտեմբեր  
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ272070.8
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, հազ. ԱՄՆ դոլար444477.3

Արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար

156601.2

Ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար

287876.1
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ155433
 մանրամասն

 

 

 

2017թ.

հունվար- հունիս

2017թ. հունվար-հունիսը նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Համախառն ներքին արդյունք, մլն դրամ    

շուկայական գներով

102243.3 114.9

հիմնական գներով

98346.3 x
ՀՆԱ-ի ինդեքս-դեֆլյատորը (ընթացիկ գներով հաշվարկված ՀՆԱ-ի
հարաբերությունը նախորդ տարվա համադրելի գներով), %
x 101.4
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը, մլն  դրամ 38055.1 150.1
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը, մլն  դրամ

29348.8

99.5
Շինարարության ծավալը, մլն դրամ 20213.8 138.3
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը  հազ. ԱՄՆ դոլար 196337.8 146.6

արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար

56495.7 184.6

ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար

139842.1 135.4
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ 151497 101.2
Առևտրի շրջանառության ծավալը, մլն դրամ 49926.9 117.9
Ծառայությունների ծավալը, մլն դրամ 26990.9 104.4