ՀայերենРусскийEnglish

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

 

Ամսական տվյալներ (Օգոստոս 2018)  
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, %         108.7
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը,մլն դրամ 9408.6
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ 4798.2
Շինարարության ծավալը, մլն. դրամ3492.5
Սպառողական գների ինդեքսը, %102.3
   
2018թ. հունվար-հունիս  
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ120940.6
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, հազ. ԱՄՆ դոլար270732.3
Արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար 98950.9
Ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար 171781.5
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ157694.0
 մանրամասն

 

 

 

2017թ.

հունվար- հունիս

2017թ. հունվար-հունիսը նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Համախառն ներքին արդյունք, մլն դրամ    

շուկայական գներով

102243.3 114.9

հիմնական գներով

98346.3 x
ՀՆԱ-ի ինդեքս-դեֆլյատորը (ընթացիկ գներով հաշվարկված ՀՆԱ-ի
հարաբերությունը նախորդ տարվա համադրելի գներով), %
x 101.4
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը, մլն  դրամ 38055.1 150.1
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը, մլն  դրամ

29348.8

99.5
Շինարարության ծավալը, մլն դրամ 20213.8 138.3
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը  հազ. ԱՄՆ դոլար 196337.8 146.6

արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար

56495.7 184.6

ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար

139842.1 135.4
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ 151497 101.2
Առևտրի շրջանառության ծավալը, մլն դրամ 49926.9 117.9
Ծառայությունների ծավալը, մլն դրամ 26990.9 104.4