ՀայերենРусскийEnglish

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

 

 

 2017թ. հուլիսը նախորդ տարվա նույն ամսվա   նկատմամբ (%)2017թ. հունվար-հուլիսը նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը (նախնական) 124.2 116.5

 

 

2017թ.

հունվար- հունիս

2017թ. հունվար-հունիսը նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Համախառն ներքին արդյունք, մլն դրամ    

շուկայական գներով

102243.3114.9

հիմնական գներով

98346.3x
ՀՆԱ-ի ինդեքս-դեֆլյատորը (ընթացիկ գներով հաշվարկված ՀՆԱ-ի
հարաբերությունը նախորդ տարվա համադրելի գներով), %
x101.4
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը, մլն  դրամ 38055.1150.1
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը, մլն  դրամ

29348.8

99.5
Շինարարության ծավալը, մլն դրամ20213.8138.3
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը  հազ. ԱՄՆ դոլար196337.8146.6

արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար

56495.7184.6

ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար

139842.1135.4
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ151497101.2
Առևտրի շրջանառության ծավալը, մլն դրամ49926.9117.9
Ծառայությունների ծավալը, մլն դրամ26990.9104.4
Սպառողական գների ինդեքսը99.9105.7