ՀայերենРусскийEnglish

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

 

 

 2017թ. փետրվարը նախորդ ամսվա   նկատմամբ (%)2017թ. փետրվարը նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 111.5 109.9

 

 

2016թ.

հունվար- դեկտեմբեր

2016թ. հունվար-դեկտեմբերը նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Համախառն ներքին արդյունք, մլն դրամ    

շուկայական գներով

229651.6109.2

հիմնական գներով

219874.9x
ՀՆԱ-ի ինդեքս-դեֆլյատորը (ընթացիկ գներով հաշվարկված ՀՆԱ-ի
հարաբերությունը նախորդ տարվա համադրելի գներով), %
x100.5
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը, մլն  դրամ58999.5109.7
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը, մլն  դրամ

68467.6

107.4
Շինարարության ծավալը, մլն դրամ45655.891.0
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը  հազ. ԱՄՆ դոլար337965.5107.4

արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար

81106.3130.6

ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար

256859.2101.7
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ152707101.1
Առևտրի շրջանառության ծավալը, մլն դրամ99559.287.4
Ծառայությունների ծավալը, մլն դրամ53946.8103.7
Բնակչության դրամական եկամուտները, մլն դրամ161631.4103.6
Բնակչության իրական տնօրինած դրամական
 եկամուտները, մլն  դրամ
156990.9105.8
Բնակչության դրամական ծախսերը, մլն դրամ155649.4103.3
Սպառողական գների ինդեքսը98.698.5