ՀայերենРусскийEnglish

Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, հազ. ԱՄՆ դոլար

Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, հազ. ԱՄՆ դոլար / 2022

ժամանակա- հատված բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
I եռամսյակ 94918.8 175.5 82.7
II եռամսյակ 188365.6 198.2 198.4
III եռամսյակ 206133.2 221.3 109.4
IV եռամսյակ      
Տարեսկզբից 489417.5 202.0 -

 

Ժամանակագրական շարքեր

թվական բացարձակ արժեք
նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
2021 356956.6 85.4
2020 417781.5 63.7
2019 656085.2 118,2
2018 555058.6 124.9
2017 444477,3 131.5
2016 337965.5 107.4
2015 314557.1 85.8
2014 366650,5 111.6
2013 328469.6 94.1
2012 349012.2 88.9
2011 392706.9 112.8
2010 348234.8 118.5
2009 293967,4 96.4
2008 305063.9 110.0
2007 277392.9 175.0
2006 158511.4 119.1
2005 133117.7 115.2
2004 115582.3 138.2
2003 83644.0 134.5
2002 60898.9 115.7
2001 41859.1 146.4
2000 28601.6 102.1