ՀայերենРусскийEnglish

Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ

Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ / 2022

Սկսած 2015թ.-ից ՀՆԱ ցուցանիշը ԼՂՀ ԱՎԾ կողմից հաշվարկվում է համաձայն Ազգային հաշիվների համակարգ 2008 (ԱՀՀ 2008) միջազգային ստանդարտի: 2010-2014թթ. ՀՆԱ ցուցանիշները հաշվարկված են համաձայն Ազգային հաշիվների համակարգ 1993 (ԱՀՀ 1993) ստանդարտի:

ժամանակահատված բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
հունվար-մարտ 52907.6 111.2
հունվար-հունիս 117981.6 115.4
հունվար-սեպտեմբեր 199567.2 118.2
հունվար-դեկտեմբեր    


Ժամանակագրական շարքեր

թվական բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
2021 249354.9 87.3
2020 270907.2 77.6
2019 342463.6 110.3
2018 310252.7 111.9
2017 272070.8 115.6
2016 229651.6 109.2
2015 209345.7 109.1
2014 188840.3 108.9
2013 168563.6 109.3
2012 150015.7 109.9
2011 135498.5 109.1
2010 118187.2 105.5
2009 102338.7 113.1
2008 87148.1 114.3
2007 70791.0 108.8
2006 61885.9 110.1
2005 51379.4 114.1
2004 42830.0 118.2
2003 33883.7 120.2
2002 26477.8 111.3