ՀայերենРусскийEnglish

Վիճակագրական ցուցանիշներ

Հիմնական ցուցանիշներ

 2017թ. հունվար-սեպտեմբեր նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, %        x 118.4
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ 174288.7 116.5
Համախառն ներքին արդյունք, հիմնական գներով, մլն. դրամ 165727.6 x
ՀՆԱ-ի ինդեքս-դեֆլատոր ( ընթացիկ և համադրելի գներով ՀՆԱ-ի ծավալների հարաբերակցությունը), % x 102.4
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը,մլն դրամ9461.7 153.1
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ 55654.0 109.9
Շինարարության ծավալը, մլն. դրամ 33158.9 125.7
Առևտրի շրջանառությունը, մլն. դրամ 79937.0 117.2
Ծառայությունների ծավալը (առանց առևտրի), մլն. դրամ 42958.5 109.4
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, հազ. ԱՄՆ դոլար 323345.7 138.9
    Արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար 106415.2 188.5
    Ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար 216930.5 123.0
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ 153168 101.7