ՀայերենРусскийEnglish

Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ

Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ / 2022

ժամանակահատված բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
հունվար-մարտ 257229 142.7
հունվար-հունիս 248726 130.1
հունվար-սեպտեմբեր 255836 128.7
հունվար-դեկտեմբեր    

Ժամանակագրական շարքեր

թվական բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
2021 205454 108.7
2020 188960 107.7
2019 175522.0 108.9
2018 161181.0 103.7
2017 155433.0 101.8
2016 152707.0 101.1
2015 151028.0 107.0
2014* 141193.0 109.8
2013 128621.0 108.6
2012 102777.0 104.4
2011 98453.0 106.2
2010 92736.0 104.5
2009 88768.0 110.3
2008 80480.0 117.3
2007 68610.0 121.0
2006 56700.0 110.9
2005 51127.0 124.2
2004 41170.0 122.3
2003 33661.0 113.4
2002 29673.0 105.3
2001 28178.0 103.5
2000 27222.0 109.6

*Սկսած 2014թ.-ից ցուցանիշը հաշվարկված է ըստ 01.01.2014թ.-ից ուժի մեջ մտած «Եկամտային հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի  (ՀՕ-86), որի համաձայն ԼՂՀ-ում աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումներում 2014թ. հունվարի 1-ից ներառվել են նաև գործատուի կողմից վճարվող պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարները: Նշված օրենսդրական փոփոխության արդյունքում, 2013-2014թթ. աշխատավարձի ցուցանիշների համադրելիությունն ապահովելու նպատակով, 2013թ. համապատասխան ցուցանիշները վերահաշվարկվել են ըստ գործող մեթոդաբանության` գործատուի կողմից վճարվող պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարի հաշվարկային (պայմանականորեն) դրույքաչափերը կիրառելու մեթոդով: