ՀայերենРусскийEnglish

Ծառայությունների ծավալը (առանց առևտրի), մլն. դրամ

Ծառայությունների ծավալը (առանց առևտրի), մլն. դրամ / 2022

 

ժամանակա- հատված բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
I եռամսյակ 18735.5 107.8 94.4
II եռամսյակ 21890.8 105.5 112.6
III եռամսյակ 20158.3 111.4 90.7
IV եռամսյակ 19134.8 91.1 94.5
Տարեսկզբից 79919.3 103.5 -

 

Ժամանակագրական շարքեր

թվական բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
2021 72643.3 96.9
2020 75068.8 96.1
2019 76535.4 114.4
2018 67120.5 113.9
2017 59321.7 110.7
2016 53946.8 103.7
2015 53290.5 102.6
2014 19579.2 103.0
2013 18596.3 104.7
2012 17205.3 110.2
2011 15038.0 108.3
2010 17074.8 107.4
2009 14481.6 117.1
2008 11291.5 128.3
2007 8311.6 109.5
2006 7010.3 119.7
2005 5430.0 122.0
2004 4382.3 121.1
2003 3614.6 127.2
2002 2807.8 109.7
2001 2499.9 107.1
2000 2277.3 116.8