ՀայերենРусскийEnglish

Համախառն ներքին արդյունք, հիմնական գներով, մլն. դրամ

Համախառն ներքին արդյունք, հիմնական գներով, մլն. դրամ / 2017

Հիմնականգներով ՀՆԱ-ն, ի տարբերություն շուկայական գներով ՀՆԱ-ի, իր մեջ չի ներառում հարկերն ապրանքների (արտադրանքի) վրա, բայց ներառում է սուբսիդիաներն ապրանքների (արտադրանքի) վրա:

Սկսած 2015թ.-ից ՀՆԱ ցուցանիշը ԼՂՀ ԱՎԾ կողմից հաշվարկվում է համաձայն Ազգային հաշիվների համակարգ 2008 (ԱՀՀ 2008) միջազգային ստանդարտի: 2010-2014թթ. ՀՆԱ ցուցանիշները հաշվարկված են համաձայն Ազգային հաշիվների համակարգ 1993 (ԱՀՀ 1993) ստանդարտի:

ժամանակա- հատված բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
I եռամսյակ 41706.4 108.3
I կիսամյակ 98346.3 113.8
Տարեսկզբից 165727.6 х

 

Ժամանակագրական շարքեր

թվական բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
2016 219874.9 111.0
2015 198309.6 110.8
2014 176933.3 107.7
2013 159209.3 111.2
2012 138985.6 109.9
2011 125256.4 109.3
2010 108555.5 105.4
2009 94012.0 114.4
2008 79406.6 114.4
2007 64230.0 106.4
2006 57079.8 107.4
2005 48559.7 111.4
2004 41205.3 117.8
2003 32700.8 119.8
2002 25614.7 111.1