ՀայերենРусскийEnglish

ՀՆԱ-ի ինդեքս-դեֆլատոր ( ընթացիկ և համադրելի գներով ՀՆԱ-ի ծավալների հարաբերակցությունը), %

ՀՆԱ-ի ինդեքս-դեֆլատոր ( ընթացիկ և համադրելի գներով ՀՆԱ-ի ծավալների հարաբերակցությունը), % / 2022

ՀՆԱ ցուցանիշըԼՂՀ ԱՎԾ կողմից հաշվարկվում է համաձայն Ազգային հաշիվների համակարգ 2008 (ԱՀՀ 2008) միջազգային ստանդարտի: 2010-2014թթ. ՀՆԱ ցուցանիշները հաշվարկված են համաձայն Ազգային հաշիվների համակարգ 1993 (ԱՀՀ 1993) ստանդարտի:

ժամանակա- հատված բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
I եռամսյակ - 104.6
II եռամսյակ - 103.5
III եռամսյակ - 103.7
IV եռամսյակ - 103.2

 

Ժամանակագրական շարքեր

թվական բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
2021 - 105.5
2020 - 102.0
2019 - 100.1
2018 - 101.9
2017 - 102.5
2016 - 100.5
2015 - 101.6
2014 - 102.9
2013 - 102.8
2012 - 100.7
2011 - 105.1
2010 - 109.5
2009 - 103.9
2008 - 107.8
2007 - 105.1
2006 - 109.4
2005 - 105.1
2004 - 106.9
2003 - 106.5
2002 - 99.6