ՀայերենРусскийEnglish

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

 

Ամսական տվյալներ (Մայիս 2018)  
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, %         107.8
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը,մլն դրամ9777.4
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ3397.93
Շինարարության ծավալը, մլն. դրամ3847.7
Սպառողական գների ինդեքսը, %101.8
   
2018թ. հունվար-մարտ  
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ51729.5
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, հազ. ԱՄՆ դոլար128054.1

Արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար

46897.5

Ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար

81156.6
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ157088
 մանրամասն

 

 

 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ 2010-2016թ.