ՀայերենРусскийEnglish

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

 

Ամսական տվյալներ (Փետրվար 2018)  
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, %         116.5
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը,մլն դրամ11544.2
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ1526.1
Շինարարության ծավալը, մլն. դրամ3601.4
Սպառողական գների ինդեքսը, %102.6
   
2017թ. հունվար-դեկտեմբեր  
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ272070.8
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, հազ. ԱՄՆ դոլար444477.3

Արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար

156601.2

Ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար

287876.1
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ155433
 մանրամասն

 

 

 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ 2010-2016թ.