ՀայերենРусскийEnglish


Դեկտեմբեր 2014

Ուրբաթ 26 Դեկտեմբեր 2014

ԼՂՀ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ, ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ և ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 2014թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՆՈՅԵՄԲԵՐԻՆ

Արդյունաբերություն: 2014թ. հունվար-նոյեմբերին հանրապետությունում, փաստացի գներով, թողարկվել է 46368.1 մլն դրամի արդյունաբերական արտադրանք: 2014թ. հունվար-նոյեմբերի նկատմամբ արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը, համադրելի գներով, կազմել է  119.7 տոկոս:
Արտադրված արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքը ըստ տնտեսական գործունեության հիմնական տեսակների հետևյալն է. հանքագործական արդյունաբերություն` 28.6 տոկոս, մշակող արդյունաբերություն` 39.2 տոկոս,  էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրություն և բաշխում`  32.2 տոկոս:
Հաշվետու ժամանակահատվածում սպառողական ապրանքների արտադրության ծավալը կազմել է 11666.3 մլն դրամ` նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճելով  7.6 տոկոսով:
2014թ. հունվար-նոյեմբերին փաստացի գործող գներով, պատրաստի արտադրանքի իրացումը կազմել է 46367.1 մլն դրամ, իրացվելիության մակարդակը` 120.2 տոկոս:
Արդյունաբերա-արտադրական անձնակազմի միջին ցուցակային թվաքանակը կազմել է  6459 մարդ, աշխատանքի արտադրողականությունը` 7178.8 հազ.դրամ:
Գյուղատնտեսություն: 2014թ. հունվար-նոյեմբերին հանրապետությունում իրացվել է 53624.1 տոննա (կենդանի քաշով) անասուն և թռչուն, արտադրվել է` 375007.2 տոննա կաթ, 26202.8 հազ. հատ  ձու:
Շինարարություն: 2014թ. հունվար-նոյեմբերին հանրապետությունում փաստացի գներով իրականացվել է 44603.9 մլն դրամի շինարարական աշխատանքներ`  2013թ հունվար-նոյեմբերի 37748.7 մլն դրամի  դիմաց:

Հիգշաբթի 04 Դեկտեմբեր 2014

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ (ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ) ՎԱՐԿԵՐԻ և ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ըստ ԼՂՀ-ում գործող առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) կողմից ներկայացրած վիճակագրական հաշվետվությունների 2014թ. դեկտեմբերի 1-ի  դրությամբ տրամադրված վարկերը կազմել են 79502.3 մլն դրամ, որոնք 2013թ. դեկտեմբերի 1-ի համեմատ աճել են 4.2 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ՝ 4.5 տոկոսով: Վարկերի 0.7 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետանց վարկերը, որոնք 2013թ. դեկտեմբերի 1-ի համեմատ նվազել են 32.2 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ աճել են 0.7 տոկոսով: Արտարժույթով տրամադրված վարկերը կազմել են ընդհանուրի 58.6 տոկոսը, որոնք 2013թ. դեկտեմբերի 1-ի համեմատ աճել են 10.8 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ՝  11.4 տոկոսով:
2014թ. դեկտեմբերի 1-ի  դրությամբ բանկերում կազմակերպություններից և ֆիզիկական անձանցից ներգրավված ավանդները կազմել են 55892.2 մլն դրամ, 2013թ. դեկտեմբերի 1-ի համեմատ նվազելով 4.5 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ աճելով 2.2տոկոսով:
Ավանդների ընդհանուր ծավալում 72.3 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետային ավանդները, 19.2տոկոսը` ցպահանջ ավանդները, 8.5 տոկոսը` նպատակային ավանդները: