ՀայերենРусскийEnglish

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՇՆԱՆԱՑԱՆԻ ՀԵՐԿԻ ԵՎ ՑԱՆՔՍԻ ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԱՍԻՆ

2014թ. հոկտեմբերի 27-ի դրությամբ,  օպերատիվ տվյալներով, հանրապետությունում աշնանացանի համար կատարվել է  22725.9 հա հերկ, որից ցանվել է  հատիկ` 4357.9 հա (19.2 տոկոսը),  որոնք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի համեմատությամբ նվազել են համապատասխանաբար` 23.4  և  31.8 տոկոսով:
Ըստ շրջանների կատարված աշնանացանի  աշխատանքների նկարագիրը հետևյալն  է.
Ասկերանի շրջանում կատարվել է  5808.3  հա հերկ  և  987.1  հա ցանք, Հադրութի   շրջանում` 2670.0 հա հերկ և 500.0 հա ցանք, Մարտակերտի շրջանում` 2120.4 հա  հերկ և 607.0 հա ցանք, Մարտունու շրջանում ` 6575.2  հա հերկ և 810.8 հա ցանք, Շահումյանի  շրջանում` 22.0  հա հերկ,   Շուշիի շրջանում` 104.0 հա հերկ և 65.0 հա ցանք,   Քաշաթաղի շրջանում` 5426.0 հա հերկ և  1388.0 հա ցանք: