ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ Սպառողական գների ինդեքսը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2014թ. հունվար-հուլիսին
Սպառողական գների ինդեքսը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2014թ. հունվար-հուլիսին
08.08.2014

 հուն

վարը

փե

տըր

վարը

մար

տը

ապ

րիլը

մայ

իսը

հուն

իսը

հուլ

իսը

հուլիսը

հուն

վար-

հուլիսը

2013թ.

հուն

վար-

հուլիսի նկատ

մամբ

նախորդ ամսվա նկատմամբ

2013թ.

դեկտեմ

բերի

նկատ

մամբ

2013թ.

հուլիսի

նկատ

մամբ

2010թ.

նկատ

մամբ

Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը 102.2 99.7 99.9 100.4 99.6 99.4
99.1
100.2
104.1 124.8 105.3
   այդ թվում`


Սպառման ապրանքներ 103.1 99.5
99.8
100.5
99.5
99.1
98.6
99.9
103.7
125.0
105.5
Պարենային ապրանքներ 104.1
99.2
99.6
100.5
99.1
98.7
97.9
99.1
103.3
125.3
105.6
Ոգելից խմիչք, ծխախոտ 102.8
101.4
100.1
100.5
100.1
100.0
100.0
105.1
106.8
120.1
106.8
Ոչ պարենային ապրանքներ 99.9
100.0
100.3
100.1
100.3
99.9
100.3
100.9
104.1
125.8
104.9
Ծառայություւներ 100.2
100.0
100.2
100.1
99.9
100.2
100.3
100.9
104.9
124.4
105.0

Սպառողական գներ: 2014թ. հուլիսին 2014թ. հունիսի համեմատ ԼՂՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 0.9 տոկոս գնանկում: Նշված ժամանակահատվածում պարենային ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) գները նվազել են` 1.9  տոկոսով, իսկ ոչ պարենային ապրանքների գներն ու ծառայությունների սակագներն աճել են 0.3 տոկոսով:

gner.jpg

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2014թ. հուլիսին 2013թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում` 100.5 տոկոս, Ասկերանում` 99.3 տոկոս, Հադրութում`100.1 տոկոս, Մարտակերտում` 100.2 տոկոս, Մարտունիում` 99.5 տոկոս,   Շուշիում  և Բերձորում` 100.6 տոկոս:
2014թ հուլիսին 2013 թվականի հուլիսի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 104.1 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)` 103.6 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինըª 104.1, ծառայությունների սակագներինըª 104.9 տոկոս:
Սպառողական գների ինդեքսը 2014 թվականի հուլիսին 2010 թվականի համեմատ կազմել է 124.8 տոկոս:

 


 • 2023 (7)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)