ՀայերենРусскийEnglish
Главная Библиотека Статистические публикации РА
Статистические публикации РА

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ 2003
Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ 2004
Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ 2006
Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ 2007
Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ 2008
Հայաստանը  թվերով 1990
Հայաստանը  թվերով 1991
Հայաստանը  թվերով 1992
Հայաստանը  թվերով 2003
Հայաստանը  թվերով 2004
Հայաստանը  թվերով 2005a
Հայաստանը  թվերով 2008
Հայաստանը  թվերով 2009
Հայաստան 2001 վիճակագրական գրքույկ
Հայաստանի վիճ.տարեգիրք 1994
Հայաստանի վիճ.տարեգիրք 2001(1997,1998)
Հայաստանի վիճ.տարեգիրք 2002
Հայաստանի վիճ.տարեգիրք 2003
Հայաստանի վիճ.տարեգիրք 2004
Հայաստանի վիճ.տարեգիրք 2005
Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2006
Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2007
Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2008
Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2009
ՀՀ ԱՎԾ լրատու թիվ 1(հունվար-փետրվար)
ՀՀ ԱՎԾ լրատու թիվ 2(մարտ-ապրիլ)
ՀՀ ԱՎԾ լրատու թիվ 3(մայիս-հունիս)
ՀՀ ԱՎԾ լրատու թիվ 4 (հուլիս-օգոստոս)
ՀՀ ԱՎԾ լրատու թիվ 1(սեպտեմբեր-հոկտեմբեր)
Ինչ է վիճակագրությունը, Երևան 2001
Վիճակագրությունը տեղեկատվության սպառողների և տեղեկատվություն տրամադրողների տեսանկյունից, Երևան 2002
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության հիմնական բնութագրիչները (ըստ 1991-1999թթ, սոցիալ-տնտեսական միտումների)
Միջազգային դասակարգումներ: Ազգային դասակարգումների ստեղծման խնդիրը, Երևան 2002
ՀՀ 2000թվականի սեպտեմբերի 6-15-ն անցկացված փորձնական մարդահամարի արդյունքները
Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչ Մաս2- Պարզաբանումներ
ՀՀ 2001թ. մարդահամարի արդյունքները (ՀՀ ցուցանիշները)
ՀՀ 2001թ. մարդահամարի արդյունքները (Լոռու մարզի ցուցանիշները)
ՀՀ 2001թ. մարդահամարի արդյունքները (Կոտայքի մարզի ցուցանիշները)
ՀՀ 2001թ. մարդահամարի արդյունքները (Սյունիքի մարզի ցուցանիշները)
ՀՀ 2001թ. մարդահամարի արդյունքները (Շիրակի մարզի ցուցանիշները)
ՀՀ 2001թ. մարդահամարի արդյունքները (Գեղարքունիկի մարզի ցուցանիշները)
ՀՀ 2001թ. մարդահամարի արդյունքները (Վայոց Ձորի մարզի ցուցանիշները)
ՀՀ 2001թ. մարդահամարի արդյունքները (Արարատի մարզի ցուցանիշները)
ՀՀ 2001թ. մարդահամարի արդյունքները (Երևան քազաքի ցուցանիշները)
ՀՀ 2001թ. մարդահամարի արդյունքները (Արագածոտն մարզի ցուցանիշները)
ՀՀ 2001թ. մարդահամարի արդյունքները (Արմավիրի մարզի ցուցանիշները)
Արտադրանքի դասակարգում.Ըստ տեսակների մաս I, մաս II.1, մաս II.2, մաս II.3, մաս II.4, մաս III
Աշխատանքային էմիգրացիան հայաստանից 20002-2005թթ. Տնային տնտեսությունների սոցիալոգիական հարցում
ՀՀ մարզերը թվերով : Երևան- 1999, 1996-1998 տվյալները
ՀՀ մարզերը թվերով 1998-2001
ՀՀ մարզերը թվերով 1998-2002
ՀՀ մարզերը թվերով 1999-2003
ՀՀ մարզերը թվերով 2000-2004
ՀՀ մարզերը թվերով 2001-2005
ՀՀ մարզերը թվերով 2002-2006
ՀՀ մարզերը թվերով  2003-2007 / հայ-անգլերեն/
ՀՀ մարզերը թվերով 2004-2008թ.
ՀՀ բնակչության եկամուտներն ու ծախսերը և սննդամթերքի սպառումը 1999 և 2001թթ.
1միջավայրը և բնական պաշարները ՀՀ-ում 1999 թվականին
Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները ՀՀ-ում 2000  3-րդ թողարկում
Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները ՀՀ-ում 2003
Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները ՀՀ-ում 2004
Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները ՀՀ-ում 2005
Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները ՀՀ-ում 2006
Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները ՀՀ-ում 2007
Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները ՀՀ-ում 2008
Պետության դերը: Մարդկային զարգացման զեկույց 1998
Գները և գների ինդեքսները ՀՀ-ում 1991-2001
Գները և գների ինդեքսները ՀՀ-ում 1992-2002
Գները և գների ինդեքսները ՀՀ-ում 1999-2003
Գները և գների ինդեքսները ՀՀ-ում 2000-2004
Գները և գների ինդեքսները ՀՀ-ում 2001-2005
Գները և գների ինդեքսները ՀՀ-ում 2002-2006
Գները և գների ինդեքսները ՀՀ-ում 2003-2007
Գները և գների ինդեքսները ՀՀ-ում 2004-2008թ.
Գները և գների ինդեքսները ՀՀ-ում  2008
Գները և գների ինդեքսները ՀՀ-ում 2005-2009թթ.
Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ 1999
Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ 2002
Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ 2003
Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ 2005
Համացանկ 2006 վիճակագրական հրապարակումների
Համացանկ 2007 վիճակագրական հրապարակումների
Համացանկ 2008 վիճակագրական հրապարակումների
Համացանկ 2009 վիճակագրական հրապարակումների
Համացանկ 2010 վիճակագրական հրապարակումների
ՀՀ միջազգային ներդրումային դիրքը 1997-1999
ՀՀ միջազգային ներդրումային դիրքը 1997-2000
ՀՀ միջազգային ներդրումային դիրքը 1997-2001
ՀՀ 2003թ. վճարային հաշվեկշիռը և միջազգային ներդրումային դիրքը
ՀՀ միջազգային ներդրումային և արտաքին պարտքի դիքերը 1997-2003
ՀՀ միջազգային ներդրումային և արտաքին պարտքի դիքերը 1998-2004
ՀՀ միջազգային ներդրումային և արտաքին պարտքերի դիքերը 1999-2005
ՀՀ միջազգային ներդրումային և արտաքին պարտքերի դիքերը 2003-2006
ՀՀ միջազգային ներդրումային և արտաքին պարտքերի դիքերը 2004-2007
ՀՀ միջազգային ներդրումային և արտաքին պարտքերի դիքերը 2005-2008
ՀՀ միջազգային ներդրումային և արտաքին պարտքերի դիքերը 2006-2009
ՀՀ բնակարանային ‎‎ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 1999 թվականին
ՀՀ բնակարանային ‎‎ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2000 թվականին
ՀՀ բնակարանային ‎‎ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2002 թվականին
ՀՀ բնակարանային ‎‎ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2003 թվականին
ՀՀ բնակարանային ‎‎ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2004 թվականին
ՀՀ բնակարանային ‎‎ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2005 թվականին
ՀՀ բնակարանային ‎‎ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2006 թվականին
ՀՀ բնակարանային ‎‎ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2007 թվականին
ՀՀ բնակարանային ‎‎ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2008 թվականին
ՀՀ արտաքին առևտուրը 1996 թվականին
ՀՀ արտաքին առևտուրը 1997 թվականին
ՀՀ արտաքին առևտուրը 1998 թվականին
ՀՀ արտաքին առևտուրը 1999 թվականին
ՀՀ արտաքին առևտուրը 2000 թվականին
ՀՀ արտաքին առևտուրը (դասակարգման 2-նիշ մակարդակ) 2001 թվականին
ՀՀ արտաքին առևտուրը (դասակարգման 4-նիշ մակարդակ) 2001 թվականին
ՀՀ արտաքին առևտուրը (դասակարգման 2-նիշ մակարդակ) 2002 թվականին
ՀՀ արտաքին առևտուրը (դասակարգման 4-նիշ մակարդակ) 2002 թվականին
ՀՀ արտաքին առևտուրը (դասակարգման 2-նիշ մակարդակ) 2003 թվականին
ՀՀ արտաքին առևտուրը (դասակարգման 4-նիշ մակարդակ) 2003 թվականին
ՀՀ արտաքին առևտուրը (դասակարգման 2-նիշ մակարդակ) 2004 թվականին
ՀՀ արտաքին առևտուրը (դասակարգման 4-նիշ մակարդակ) 2004 թվականին
ՀՀ արտաքին առևտուրը (դասակարգման 2-նիշ մակարդակ) 2005 թվականին
ՀՀ արտաքին առևտուրը (դասակարգման 4-նիշ մակարդակ) 2005 թվականին
ՀՀ արտաքին առևտուրը (դասակարգման 2-նիշ մակարդակ) 2006 թվականին
ՀՀ արտաքին առևտուրը (դասակարգման 4-նիշ մակարդակ) 2006 թվականին
ՀՀ արտաքին առևտուրը (դասակարգման 2-նիշ մակարդակ) 2007 թվականին
ՀՀ արտաքին առևտուրը (դասակարգման 4-նիշ մակարդակ) 2007 թվականին
ՀՀ արտաքին առևտուրը (դասակարգման 2-նիշ մակարդակ) 2008 թվականին
ՀՀ արտաքին առևտուրը (դասակարգման 4-նիշ մակարդակ) 2008 թվականին
ՀՀ արտաքին առևտուրը (դասակարգման 4-նիշ մակարդակ) 2009 թվականին
ՀՀ արտաքին առևտուր 2009թ,դասակարգման 4-նիշ մակարդակ
ՀՀ արտաքին առևտուր 2009թ,դասակարգման 2-նիշ մակարդակ
ՀՀ առևտուրը և ծառայությունները 2002-2006 թթ.
Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրությունը 1998-2002
Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրությունը 1999-2003
Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրությունը 2001-2006
ՀՀ ֆինանների վիճակագրություն 1994-1998
ՀՀֆինանների վիճակագրություն 1998-2000
ՀՀ ֆինանների վիճակագրություն 1998-2002
ՀՀֆինանների վիճակագրություն 1999-2003
ՀՀ ֆինանների վիճակագրություն 2005
ՀՀ ֆինանների վիճակագրություն 2006
ՀՀ ֆինանների վիճակագրություն 2007
ՀՀ ֆինանների վիճակագրություն 2008/2002-2007/
ՀՀ ֆինանների վիճակագրություն 2009/2003-2008/
Հայաստան: Պետական ծախսերի ուսումնասիրություն, ապրիլ 28, 2003
Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա 2002թ. մարտ-ապրիլ
Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա 2004թ. փետրվար-մարտ
Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա 2004թ. հուլիս
Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա 2004թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր
ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը 1997-1999
ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը 1997-2000
ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը 1997-2001
ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը 1999-2003
ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը  2000-2004
ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը  2001-2005
ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը  2004-2006
ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը  2004-2007
ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը  2005-2008
ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը  2006-2009
Աշխատանքի շուկան ՀՀ-ում 1997-2003
Աշխատանքի շուկան ՀՀ-ում 2002-2005
Աշխատանքի շուկան ՀՀ-ում 2003-2006
Աշխատանքի շուկան ՀՀ – ում   2004-2008
ՀՀ սոցիալական պատկերը և աղքատությունը 1996թ. դրությամբ
Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական պատկերը և աղքատությունը , Երևան 1998
Աղքատության սոցիալական ցուցանիշները 1998
Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը (ըստ 2001թ.  տնային տնտեսությունների հետազոտությունների  արդյունքների)
Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը (ըստ 2002թ.  տնային տնտեսությունների հետազոտությունների  արդյունքների)
Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը (ըստ 2003թ.  տնային տնտեսությունների հետազոտությունների  արդյունքների)
Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը (ըստ 2004թ.  տնային տնտեսությունների հետազոտությունների  արդյունքների)
Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը 2006 (ըստ 2005թ.  տնային տնտեսությունների հետազոտությունների  արդյունքների)
Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը 2007 (ըստ 2006թ.  տնային տնտեսությունների հետազոտությունների  արդյունքների)
Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը 2008 (ըստ 2007թ.  տնային տնտեսությունների հետազոտությունների  արդյունքների)
Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը 2009 (ըստ 2008թ.  տնային տնտեսությունների հետազոտությունների  արդյունքների)
ՀՀ բնակչության եկամուտներն ու ծախսերը և սննդամթերքի սպառումը 1999, 2001 և 2002թթ. վիճակագրական ժողովածու
Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտություն 2005
ԱՃ և աղքատության կրճատում Հայաստանում
Արժույթի միջազգային հիմնադրամ
Հիմնադրամ 1997-1998
Հիմնադրամ 2000
ՀՀ տրանսպորտը և կապը 1992-1998
ՀՀ տրանսպորտը և կապը 1999-2003
ՀՀ տրանսպորտը և կապը 2004-2008
ՀՀ օդային տրանսպորտի գործունեությունը ՀՀ-ում 2003թ.
Արդյունաբերությունը  1990-1997թթ
ՀՀ արդյունաբերություն 1998-2003
ՀՀ արդյունաբերություն 2004-2008
ՀՀ ազգային հաշիվները 1990-1997
ՀՀ ազգային հաշիվները 1990-2001
ՀՀ ազգային հաշիվները 2006                                                                                      
ՀՀ ազգային հաշիվները 2007
ՀՀ ազգային հաշիվները 2008
ՀՀ ազգային հաշիվները 2009
ՀՀ եռամսյակային ազգային հաշիվները 1992-2001
ՀՀ ազգային հաշիվները 1998-2002
ՀՀ ազգային հաշիվները 1999-2003
Աղքատության սոցիալական ցուցանիշներ, 1998թ.
Աղքատություն և պարենային ապահովություն 2001թ. I կիսամյակի  արդյունքներով
Աղքատություն և պարենային ապահովություն 2001թ. հունվար-դեկտեմբերի արդյունքներով
Աղքատություն և պարենային ապահովություն 2002թ. հունվար-դեկտեմբերի արդյունքներով
Աղքատություն և պարենային ապահովություն 2003թ. հունվար-դեկտեմբերին
Աղքատություն և պարենային ապահովություն 2004թ. հունվար-հունիս
Աղքատություն և պարենային ապահովություն 2004թ. հունվար-դեկտեմբեր
Պարենային ապահովություն և աղքատություն 2005թ. հունվար- սեպտեմբեր
Պարենային ապահովություն և աղքատություն 2006թ. հունվար-մարտ
Պարենային ապահովություն և աղքատություն 2006թ. հունվար-սեպտեմբեր
Պարենային ապահովություն և աղքատություն 2007թ. հունվար- սեպտեմբեր
Պարենային ապահովություն և աղքատություն 2007թ. հունվար- դեկպտեմբեր
Պարենային ապահովություն և աղքատություն 2008թ. հունվար-մարտ
Պարենային ապահովություն և աղքատություն 2008թ. հունվար-հունիսին
Պպարենային ապահովություն և աղքատություն 2008թ. հունվար-սեպտեմբեր
Պարենային ապահովություն և աղքատություն 2008 թվականի հունվար – դեկտեմբեր
Պարենային ապահովության և աղքատության2009թ. հունվար-մարտին
Պարենային ապահովության և աղքատության 2009թ. հունվար-հունիսին
Պարենային ապահովության և աղքատության  2009թ. հունվար-սեպտեմբերին
Սպառողական շուկան ՀՀ-ում 1995-2001
Հաշվետվություն ՀՀ  բեռնափոխադրումներ և ուղևորափոխադրումներ իրականացնող ավտոտրանսպորտային կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի ընտրանքային հետազոտության, Երևան, մայիս 2000թ.
ՀՀ պետական պարտքը. տարեկան  հաշվետվություն 2002
ՀՀ պետական պարտքը. տարեկան  հաշվետվություն 2004
ՀՀ պետական պարտքը. Հաշվետվություն 2005 առաջին կիսամյակ
ՀՀ 2002 թվականի պետական բյուջեի կատարում: Համառոտ ուղեցույց
Տնտեսական բարեփոխումների առանձնահատկություններն ու փուլերը Հայաստանում 1991-1998թթ.
Արդյունաբերական կազմ. հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2000թ. հունվար- մայիսին
Արդյունաբերական կազմ. հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2001թ. հունվար- հունիսին
Արդյունաբերական կազմ. հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2001թ. հունվար-սեպտեմբերին
Արդյունաբերական կազմ. հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2002թ. հունվար-հուլիսին
Արդյունաբերական կազմ. հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2003թ. հունվար-սեպտեմբերին
Արդյունաբերական կազմ. հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2003թ. հունվար- սեպտեմբերին
Արդյունաբերական կազմ. հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, մարզերով 2004թ. հունվար-սեպտեմբերին
Արդյունաբերական կազմ. հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2006թ. հունվար-սեպտեմբերին
Արդյունաբերական կազմ. հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2006թ. հունվար-հոկտեմբերին
Արդյունաբերական կազմ. հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման մարզերով 2006թ. հունվար-սեպտեմբերին
Արդյունաբերական կազմ. հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման  մարզերով 2006թ. հունվար-դեկտեմբերին
Արդյունաբերական կազմ. հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2006թ. հունվար- սեպտեմբերին
Արդյունաբերական կազմ. հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2006թ. հունվար-նոյեմբերին
Արդյունաբերական կազմ. հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2006թ. հունվար-մայիսին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2007թ. հունվար-օգոստոսին
Արդյունաբերական կազմ. հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2007թ. հունվար- օգոստոսին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման,  մարզերով 2007թ. հունվար-սեպտեմբերին
Արդյունաբերական կազմ. հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2007թ. հունվար- սեպտեմբերին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2007թ. հունվար-սեպտեմբերին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2008թ. հունվար-մարտին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2007թ. հունվար-հոկտեմբերին
Արդյունաբերական կազմ. հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2007թ. հունվար- հոկտեմբերին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2007թ. հունվար- նոյեմբերին
Արդյունաբերական կազմ. հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2007թ. հունվար-նոյեմբերին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2007թ. հունվար-դեկտեմբերին, մարզերով
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2008թ. հունվարին,
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2008թ. հունվար-փետրվարին,
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2008թ. հունվար-մարտին, մարզերով
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության հնգանիշ դասակարգման,  2007թ. հունվար- դեկտեմբերին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2007թ. հունվար-դեկտեմբերին
Արդյունաբերական կազմ. հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2007թ. հունվար- -դեկտեմբերին
Արդյունաբերական կազմ. հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2008թ. հունվարին
Արդյունաբերական կազմ. հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2008թ. հունվար- փետրվարին
Արդյունաբերական կազմ. հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2008թ. հունվար- -մարտին
Արդյունաբերական կազմ. հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2008թ. հունվար-ապրիլին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2008թ. հունվար-ապրիլին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասկարգման 2008թվականի հունվար-մայիսին
Արդյունաբերական կազմ. հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2008թ. հունվարին-հունիսին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2008թ. հունվար-հունիսին,ՄԱԻԶԵՐՈՎ
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության հնգանիշ դասակարգման,  2008թ.հունվար-հունիսին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստաշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման   2008թ.հունվար-հունիսին
Արդյունաբերական կազմ. հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2008թ. հունվարին-հուլիսին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2008թ. հունվար-հուլիսին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2008թ. հունվար- օգոստոսին
Արդյունաբերական կազմ. հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2008թ. հունվարին- օգոստոսին
Արդյունաբերական կազմ. հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2008թ. հունվար-- սեպտեմբերին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստաշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման   2008թ.հունվար- սեպտեմբերին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2008թ. հունվար- սեպտեմբերին,ՄԱԻԶԵՐՈՎ
Արդյունաբերական կազմ. հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2008թ. հունվա ր- հոկտեմբերին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2008թ. հունվար- հոկտեմբերին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշները ըստ տնտեսական գործնեության երկնիշ դասակարգման 2008թվականի հունվար - հոկտեմբեր
Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2008 թվականի հունվար – նոյեմբերին
Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2008 թվականի հունվար - դեկտեմբերին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ  տնտեսական գործնեության   հնգանիշ դասկարգման 2008թվականի հունվար-դեկտեմբերին
Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2009 թվականի հունվարին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասկարգման 2009թվականի հունվարին
Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2009 թվականի հունվար-փետրվարին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ  աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասկարգման 2009թվականի հունվար-փետրվարին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ   տնտեսական գործունեության երկնիշ դասկարգման մարզերով 2009թվականի հունվար-մարտին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ  աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասկարգման 2009թվականի հունվարի-մարտին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ   տնտեսական գործնեության երկնիշ  դասկարգման    2009թվականի հունվարի-ապրիլին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ  տնտեսական գործնեության   երկնիշ դասկարգման  ըստ մարզերի և  ք. Երեվանի  2009թվականի հունվարի-հունիսին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ  տնտեսական գործնեության   հնգանիշ դասկարգման    2009թվականի հունվարի-հունիսին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ  աշխատողների թվաքանակով որոշվող չապերի  և  տնտեսական գործնեության երկնիշ  դասկարգման    2009թվականի հունվարի-հունիսին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ   տնտեսական գործնեության երկնիշ  դասկարգման    2009թվականի հունվարի-մայիսին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական արտադ րատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ   2009թ հունվարի-մաիսին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության  երկնիշ դասակարգման 2009թ հունվար-հուլիսին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2009թ հունվար-հուլիսին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2009թ հունվար-օգոստոսին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության  երկնիշ դասակարգման 2009թ հունվար- օգոստոսին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության  երկնիշ ըստ մարզերի և ք. Երեվան դասակարգման 2009թ հունվար- սեպտեմբերին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության  երկնիշ դասակարգման 2009թ հունվար-սեպտեմբերին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության  երկնիշ դասակարգման 2009թ հունվար- հոկտեմբեին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2009թ հունվար- հոկտեմբեին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության  երկնիշ դասակարգման 2009թ հունվար- նոյեմբերին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ  աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասկարգման 2009թվականի հունվարի-դեկտեմբերին
Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամ 2009թ հունվար դեկտեմբերին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության  երկնիշ դասակարգման 2009թ հունվար դեկտեմբերին
Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2010թ հունվարին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության  երկնիշ դասակարգման 2010թ հունվարին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության  երկնիշ դասակարգման 2010թ հունվար-փետրվարին
Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2010թ հունվար-փետրվարին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության  երկնիշ դասակարգման 2010թ հունվար-մարտին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2010թ հունվար-մարտին
Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2010թ հունվար-մարտին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2010թ. հունվար-ապրիլին
Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2010թ. հունվար-ապրիլին
Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2010թ. հունվար-օգոստոսին
Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2010թ. հունվար-օգոստոսին
Շինարարությունը ՀՀ-ում 1921-2000թթ.
Շինարարությունը ՀՀ-ում 1990-1999
Շինարարությունը ՀՀ-ում 2001-2005
Շինարարությունը ՀՀ-ում 2006թ. հունվար-սեպտեմբերին
Շինարարությունը ՀՀ-ում 2007թ. հունվար- սեպտեմբերին
Շինարարությունը ՀՀ-ում 2007թ. հունվար-դեկտեմբերին
Շինարարությունը ՀՀ-ում 2008թ. հունվար-մարտին
Շինարարությունը ՀՀ-ում 2008թ. հունվար-հունիսին
Շինարարությունը ՀՀ-ում 2008թ. հունվար -սեպտեմբերին
Շինարարությունը ՀՀ-ում 2009թվականի հունվար–մարտին
Շինարարությունը ՀՀ-ում 2009թ.հունվար -սեպտեմբերին
Շինարարությունը ՀՀ-ում  2009թվականի հունվար-դեկտեմբերին
Շինարարությունը ՀՀ-ում 2010թ. հունվար -մարտին
Շինարարական և վերականգնողական աշխատանքներն աղետի գոտում 1989-1998
Կալիտալ շինարարությունը 2000թ. հունվար-սեպտեմբերին
Կալիտալ շինարարությունը 2001թ. հունվար-սեպտեմբերին
Կալիտալ շինարարությունը 2001թ. հունվար-դեկտեմբերին
Կալիտալ շինարարությունը 2002թ. հունվար-հունիսին
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2001թ.  հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2002թ.  հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2003թ. հունվարի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2004թ. հունվարի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2004թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2005թ. հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2006թ.  հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2007թ. հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2008թ. հունվարի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2008թ. ապրիլի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2008թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2008թ. հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2009թ.հունվարի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2009թ.ապրիլի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2009թ.հուլիսի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2009թ. .  հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2010թ. ապրիլի 1-1 դրությամբ
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2002թ. հունվար-հունիսին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2002թ. հունվար-դեկտեմբերին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2003թ. հունվար-մարտին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2003թ. հունվար-ապրիլին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2003թ. հունվար-հոկտեմբերին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2005թ. հունվար-դեկտեմբերին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2006թ. հունվար-մայիսին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2006թ. հունվար-հոկտեմբերին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2006թ. հունվար-նոյեմբերին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2006թ. հունվար-դեկտեմբերին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2007թ. հունվար-մարտին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2007թ. հունվար-ապրիլին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2007թ. հունվար-մայիսին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2007թ. հունվար-հունիսին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2007թ. հունվար-հուլիսին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2007թ. հունվար-օգոստոսին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2007թ. հունվար-սեպտեմբերին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2007թ. հունվար-հոկտեմբերին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2007թ. հունվար-նոյեմբերին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2007թ. հունվար-դեկտեմբերին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2008թ. հունվարին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2008թ. հունվար-փետրվարին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2008թ. հունվար-մարտին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2008թ. հունվար-ապրիլին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2008թ. հունվար-մայիսին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2008թ. հունվար-հունիսին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2008թ. հունվար-հուլիսին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2008թ. հունվար- օգոստոսին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2008թ. հունվար-սեպտեմբերին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2008թ. հունվար- հոկտեմբերին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2008թ. հունվար-նոյեմբերին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2008թ. հունվար-դեկտեմբերին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2009թ. հունվարին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2009թ. հունվար-փետրվարին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2009թ. հունվար-մարտին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2009թ. հունվար-ապրիլին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2009թ. հունվար-մայիսին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2009թ. հունվար-հունիսին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2009թ. հունվար-հուլիսին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2009թ. հունվար- օգոստոսին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2009թ. հունվար-սեպտեմբերին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2009թ. հունվար- հոկտեմբերին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2009թ. հունվար-նոյեմբերին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2009թ. հունվար-դեկտեմբերին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2010 թ. հունվարին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2010 թ. հունվար-փետրվարին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2010թ. հունվար-մարտին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2010թ. հունվար-ապրիլին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2010թ. հունվար-մայիսին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2010թ. հունվար-հունիսին
ՍԳԻ ՀՀ-ում 2010թ. հունվար-սեպտեմբերին
Գյուղատնտեսությունը ՀՀ-ում 1990-1999
Գյուղացիական տնտեսությունների  սոցիալ-տնտեսական վիճակը և գյուղատնտեսական արտադրանքի գների ինդեքսը ՀՀ-ում, Երևան 1999
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները և համախառն բերքը, 2002թ.
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները և համախառն բերքը, 2007թ.
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները և համախառն բերքը, 2008թ.
Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության և սարքինության վիճակի մասին 2003թ. հունվարի 1-ի դրությամբ
Գյուղատնտեսական մթերքի իրացումը (օգտագործումը) գյուղացիական տնտեսությունների կողմից 2007թ.
Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության և սարքինության վիճակի մասին 2008թ. հունվարի 1-ի դրությամբ
Գյուղատնտեսական մթերքի իրացումը /օգտագործումը/ գյուղացիական տնտեսությունների կողմից 2008թվականին
Գյուղատնտեսական մթերքի իրացումը /օգտագործումը/ գյուղացիական տնտեսությունների կողմից 2009թ.
Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության և սարքինության վիճակի մասին 2009թվականի հունվարի 1 ի դրությամբ
Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության և սարքաինության վիճակի մասին 2010թ.հունվարի 1-ի դրությամբ
Անասնագլխաքանակի համատարած հաշվառման հանրագումարները 2008թ. հունվարի 1-ի դրությամբ
Անասնագլխաքանակի համատարած հաշվառման հանրագումարները 2009թ. հունվարի 1-ի դրությամբ
Անասնագլխաքանակի համատարած հաշվառման հանրագումարները 2010թ. հունվարի 1-ի դրությամբ
2008թ. բերքի տակ կատարված ցանքատարածությունների համատարած հաշվառման հանրագումարները
2009թ. բերքի տակ կատարված ցանքատարածությունների համատարած հաշվառման հանրագումարները
ՀՀ վիճակագրության մեթոդաբանական փաստաթղթերի ժողովածու Գիրք1
ՀՀ վիճակագրության մեթոդաբանական փաստաթղթերի ժողովածու Գիրք2
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը  1995թ. հունվար-դեկտեմբերին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  1996թ. հունվար-դեկտեմբերին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  1997թ. հունվար-դեկտեմբերին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  1998թ. հունվար-մարտին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  1998թ. հունվար-հոկտեմբերին
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը  1998թ. հունվար-դեկտեմբերին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  1999թ. հունվար-փետրվարին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  1999թ. հունվար օգոստոսին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  1999թ. հունվար-դեկտեմբերին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2000թ. հունվար-փետրվարին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2000թ. հունվար-մարտին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2000թ. հունվար-հուլիսին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2000թ. հունվար-օգոստոսին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2000թ. հունվար-հոկտեմբերին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2000թ. հունվար-դեկտեմբերին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2001թ. հունվարին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2001թ. հունվար-փետրվարին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2001թ. հունվար-մարտին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2001թ. հունվար-մայիսին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2001թ. հունվար-հուլիսին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2001թ. հունվար-հոկտեմբերին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2001թ. հունվար-սեպտեմբերին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2001թ. հունվար-դեկտեմբերին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական Armenia in figures 1994
Armenia in figures 1997, 1998
Armenia 2001 statistical booklet
Catalogue of statistical publications 2002
Social snapshot and poverty in Armenia 2005
Social snapshot and poverty in Armenia 2006 Based on the results of the 2004
Social snapshot and poverty in Armenia 2006 Based on the results of the 2005
Social snapshot and poverty in Armenia 2007 Based on the results of the 2006
Social snapshot and poverty in Armenia 2007 Based on the results of the 2007
Woman and men in Armenia 1999 Statistical Booklet
Woman and men in Armenia 2005 Statistical Booklet
Woman and men in Armenia 2004 Statistical Booklet
Woman and men in Armenia 2006 Statistical Booklet
Woman and men in Armenia 2007 Statistical Booklet
Report labour force and child labour in Armenia, Tacis, Yerevan 2004
Report  on health module of intergrated survey of living standards (pilot survey) Yerevan 2006
Report on sample surveys of price statistics. Yerevan , November 2006
Report on retail trade organizations (shops) and kiosks sample survey of the republic of Armenia ,2000
Prices and price indexes in the Republic of Armenia 1999-2003
Социально-‏экономическое положение РА в январе-декабре 1996г.
Социально-‏экономическое положение РА в январе-августе 1998г.
Социально-‏экономическое положение РА в январе-октябре 1998г.
Социально-‏экономическое положение РА в январе-ноябре 1998г.
Социально-‏экономическое положение РА в январе-декабре 1998г.
Социально-‏экономическое положение РА в январе 1999г.
Социально-‏экономическое положение РА в январе-и‏юле 1999г.
Социально-‏экономическое положение РА в январе-декабре 1999г.
Социально-‏экономическое положение РА в январе-декабре 2000г.
Социально-‏экономическое положение РА в январе-декабре 2001г.
Социально-‏экономическое положение РА в январе-и‏юне 2002г.
Социально-‏экономическое положение РА в январе- сентябре 2002г.
Социально-‏экономическое положение РА в январе-марте 2003г.
Социально-‏экономическое положение РА в январе-и‏юне 2003г.
Социально-‏экономическое положение РА в январе-сентябре 2003г.
Социально-‏экономическое положение РА в январе- марте 2004г.
Социально-‏экономическое положение РА в январе-и‏юне 2004г.
Социально-‏экономическое положение РА в январе-сентябре 2004г.
Социально-‏экономическое положение РА в январе-декабре 2004г.
Социально-‏экономическое положение РА в январе- марте 2005г.
Социально-‏экономическое положение РА в январе-и‏юне 2005г.
Социально-‏экономическое положение РА в январе-сентябре 2005г.
Социально-‏экономическое положение РА в январе- декабре 2005г.
Социально-‏экономическое положение РА в январе- и‏юне 2006г.
Социально-‏экономическое положение РА в январе-сентябре 2006г.
Социально-‏экономическое положение РА в январе-октябре 2006г.
Социально-‏экономическое положение РА в январе-ноябре 2006г.
Социально-‏экономическое положение РА в январе-декабре 2006г.
Социально-‎экономическое развитие РА в январе-феврале2007г.
Социально-‎экономическое развитие РА в январе-апреле 2007г.
Социально-‎экономическое развитие РА в январе-мае2007г.
Социально-‎экономическое развитие РА в январе-и‏юне 2007г.
Социально-‎экономическое развитие РА в январе-и‏юле 2007г.
Социально-‎экономическое развитие РА в январе-августе 2007г.
Социально-‎экономическое развитие РА в январе-сентябре 2007г.
Социально-‎экономическое развитие РА в январе-октябре 2007г.
Социально-‏экономическое положение РА в январе- ноябре 2007г
Социально-‏экономическое положение РА в январе-декабре 2007г
Социально-‏экономическое положение РА в январе 2008г.
Социально-‏экономическое положение РА в январе-июне 2008г.
Социально-‎экономическое развитие РА в январе-феврале2008г.
Социально-‏экономическое положение РА в январе- марте 2008г.
Социально-‎экономическое развитие РА в январе-апреле 2008г.
Социально-‎экономическое развитие РА в январе- мае 2008г.
Социально-‎экономическое положение РА в январе-и‏юле 2008г
Социально-‎экономическое развитие РА в январе-августе 2008г.
Социально-‏экономическое положение РА в январе- сентябре 2008г
Социально-‏экономическое положение РА в январе- октябре 2008 г
Социально-‏экономическое положение РА в январе-ноябре 2008г.
Социально-‏экономическое положение РА в январе 2009г.
Социально-‎экономическое развитие РА в январе-феврале2009г.
Социально-‎экономическое развитие РА в январе-апреле 2009г.
Социально-‎экономическое развитие РА в январе- мае 2009г.
Социально-‎экономическое положение РА в январе-и‏юле 2009г
Социально-‎экономическое развитие РА в январе-августе 2009г.
Социально-‏экономическое положение РА в январе- октябре 2009 г
Социально-‏экономическое положение РА в январе-ноябре 2009г.
Социально-‏экономическое положение РА в январе2010г.
Социально-‎экономическое положение РА в январе-феврале2010г
Социально-‎экономическое положение РА в январе-апреле 2010г.
Социально-‎экономическое положение РА в январе- мае 2010г.
Социально-‎экономическое положение РА в январе-июне 2010г.
Социально-‎экономическое положение РА в январе-августе 2010г.
Статистический ежегодник  Армении 1993-1994