ՀայերենРусскийEnglish

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

 

Ամսական տվյալներ (Մայիս 2022)  
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, %  121.2
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը,մլն դրամ10902.6
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ2400.8
Շինարարության ծավալը, մլն. դրամ 5592.0
Սպառողական գների ինդեքսը, %108.9
   
2022թ. Հունվար-Մարտ  
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ52907.6
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, հազ. ԱՄՆ դոլար94918.8

Արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար

25761.2

Ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար

69157.6
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ257229
 մանրամասն

 

 

 
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2022

 
ԱՐՑԱԽԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ, 2021թ.