ՀայերենРусскийEnglish

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

 

 

 2017թ. հունվարը նախորդ ամսվա   նկատմամբ (%)2017թ. հունվարը նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 57.1 115.5

 

 

2016թ.

հունվար- սեպտեմբեր

2016թ. հունվար-սեպտեմբերը նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Համախառն ներքին արդյունք, մլն դրամ    

շուկայական գներով

146036.5107.4

հիմնական գներով

139323.2x
ՀՆԱ-ի ինդեքս-դեֆլյատորը (ընթացիկ գներով հաշվարկված ՀՆԱ-ի
հարաբերությունը նախորդ տարվա համադրելի գներով), %
x100.5
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը, մլն  դրամ39495.4104.0
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը, մլն  դրամ

49057.3

108.3
Շինարարության ծավալը, մլն դրամ26379.995.8
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը  հազ. ԱՄՆ դոլար232745.597.5

արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար

56440.9119.5

ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար

176304.692.0
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ150678100.3
Առևտրի շրջանառության ծավալը, մլն դրամ68612.384.4
Ծառայությունների ծավալը, մլն դրամ39533.9103.4
Բնակչության դրամական եկամուտները, մլն դրամ116731.1101.4
Բնակչության իրական տնօրինած դրամական
 եկամուտները, մլն  դրամ
113923.2103.3
Բնակչության դրամական ծախսերը, մլն դրամ103972.197.5
Սպառողական գների ինդեքսը96.698.6

 

 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ 2008-2014թ.

taregirk_2015.jpg