ՀայերենРусскийEnglish

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

 

Ամսական տվյալներ (Օգոստոս 2020)  
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, %     100.3
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը,մլն դրամ10901.7
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ6420.9
Շինարարության ծավալը, մլն. դրամ 5032.6
Սպառողական գների ինդեքսը, %100.5
   
2020թ. հունվար-հունիսին  
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ129594.6
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, հազ. ԱՄՆ դոլար230648.0

Արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար

78458.5

Ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար

152189.5
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ187167
 մանրամասն

 

 

 
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2020

 
ԱՐՑԱԽԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ, 2020թ.