ՀայերենРусскийEnglish

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

 

 

 2017թ. ապրիլը նախորդ ամսվա   նկատմամբ (%)2017թ. հունվար-ապրիլը նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 99.1 112.3

 

 

2017թ.

հունվար- մարտին

2017թ. հունվար-մարտը նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Համախառն ներքին արդյունք, մլն դրամ    

շուկայական գներով

43312.0108.1

հիմնական գներով

41706.4x
ՀՆԱ-ի ինդեքս-դեֆլյատորը (ընթացիկ գներով հաշվարկված ՀՆԱ-ի
հարաբերությունը նախորդ տարվա համադրելի գներով), %
x104.8
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը, մլն  դրամ15044.3115.6
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը, մլն  դրամ

5143.8

84.9
Շինարարության ծավալը, մլն դրամ8404.3151.3
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը  հազ. ԱՄՆ դոլար80825.8160.2

արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար

17652.1170.6

ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար

63173.7157.5
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ152007101.1
Առևտրի շրջանառության ծավալը, մլն դրամ22113.7106.5
Ծառայությունների ծավալը, մլն դրամ12993.5108.3
Սպառողական գների ինդեքսը100.698.8

 

 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ 2008-2014թ.

taregirk_2015.jpg